RAPPORTERING AF INFORMATION OM HÆNDELSER OG SIKKERHED

Kunden skal straks og under alle omstændigheder inden for 24 (fireogtyve) timer videregive til BAUSCH & LOMB en hvilken som helst information, kunden modtager, som omhandler: (a) klager vedrørende produkters ydeevne, egenskaber eller sikkerhed og (b) en hvilken som helst hændelse, som opstår ved brugen af produkter, som har medført en uønsket hændelse/reaktion, skade eller alvorlig forværring i en brugers eller en patients helbred. Klager eller hændelser bedes rapporteret til: CustomerService.Nordic@bausch.com

Spørgsmål?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc